Ogłoszenia

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Ogłoszenia

17.05.2019  - usługi hotelarsko-gastronomiczne

Protokół z wyboru ofert

protokół z wyboru ofert

  17.05.2019 -zapytanie-ofertowe nr 5/AZOT/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

  

26.03.2019 Zapytanie ofertowe nr 1/BIORÓŻNORODNOŚĆ/2019 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 03.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DRUKU MATERIAŁÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH (TABLICE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE, ULOTKI)

Protokół z wyboru ofert

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/FDPA

Załącznik nr 1 – Lista dystrybucyjna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 - Umowa wzór

Załącznik nr 5 - Informacja dla oferenta/wykonawcy dot. danych osobowych

Załącznik nr 6 – Przykładowy materiał do opracowania projektów graficznych:

 Załącznik nr 7- Oświadczenie o posiadaniu powiązań

28.12.2018 Zapytanie ofertowe nr 4/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 07.01.2019

Załącznik nr 1 - Formularz oferowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

PYTANIA I ODPOWIEDZI

07.12.2018 Zapytanie ofertowe nr 3/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne - wersja z dn. 13.12.2018

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 17.12.2018

UWAGA: Zmiana treści zamówienia - ogłoszenie z dn. 13.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 3/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne - wersja archiwalna z dn. 7.12.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

29.11.2018 Zapytanie ofertowe nr 2/film/azot

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 10.12.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik  nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Umowa o produkcje filmu
Załącnzik nr 4 - RODO - Informacja dla wnioskodawcy 

29.11.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 7.12.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Archiwum ogłoszeń