Kontakt

Siedziba główna

Biuro w Warszawie
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:30-16:30


Biura terenowe

Województwo małopolskie

w Nowym Sączu (woj. małopolskie)
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks 18 441 35 66
e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

Województwo mazowieckie

w Siedlcach (woj. mazowieckie)
ul. Starowiejska 37, 08-110 Siedlce
tel./faks 25 644 66 15
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

w Płocku (woj. mazowieckie)
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25, 09-402 Płock
tel./faks 24 268 90 60
e-mail: plock@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

w Radomiu (woj. mazowieckie)
ul. Żeromskiego 76/82 A, 26-600 Radom
tel.: 48 332 14 90
e-mail: radom@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

Województwo podlaskie

w Zambrowie (woj. podlaskie)
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel.: 86 276 01 56
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

Województwo zachodniopomorskie

w Połczynie Zdrój (woj. zachodniopomorskie)
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks 94 366 33 30
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 7:00-15:00

 

Województwo podkarpackie

Przedsiębiorców z województwa podkarpackiego prosimy o kontakt z biurem w Radomiu:

tel.: 48 332 14 90
e-mail: radom@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00 

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892, prosimy o wyrażenie następujących zgód, poprzez zaznaczenie właściwego/wych okienek:

 
 

Każda z w/w udzielonych Fundacji zgód może być w dowolnym momencie cofnięta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@fdpa.org.pl, lub listownie na adres: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.