FDPAFundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Kim jesteśmy?

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Przeczytaj więcej informacji

Nasze publikacje

Rural Poland 2018

Rural Poland 2018

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich

Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Polska Wieś 2018

Polska Wieś 2018

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym

Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Zobacz więcej publikacji